เกียรติประวัติ ค่ายลูกเสือฉิมกุลแคมป์
   
 
ทางค่ายลูกเสือฉิมกุล ได้รับความไว้วางใจสำหรับลูกเสือโลกในงานชุมนุม ลูกเสือโลกครั้งที่ 20
   
 
ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ทางค่ายเราได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแล มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพด้วย
   
 
ลูกเสือชาติต่างๆ ได้เข้าพักก่อนและหลังงานชุมนุมในระหร่างประเทศ วันที่ 24-27 ธันวาคม 2545
   
 
และในวันที่ 8-10 มกราคม 2546 ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจ ในรอบ 90 ปี ของประเทศไทย ....
   
 
 
 
บริหารงานแบบมืออาชีพ ( Professional )
   
 
ผู้บริหารค่ายได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาการบริหารค่ายลูกเสือระดับนานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
   
 
ขององค์การ์คณะลูกเสือ อีกทั้งได้เป็นค่ายมาตรฐาน   โดยการรับรองของกองลูกเสือ  กรมพลศึกษา
   
 
และมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากต่างประเทศ แวะเวียนมาเยี่ยมค่ายเรา   นับว่าได้เป็นค่ายลูกเสือระดับ
   
 
สากลนานาชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย .....
   
 
   
  บรรยากาศ ( Location )
   
 
ค่ายลูกเสือฉิมกุล แวดล้อมไปด้วยขุนเขาแมกไม้นานาพันธุ์ ติดแหล่งน้ำธรรมชาติ บนพื้นที่กว่า 150 ไร่
   
 
ห่างจากอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพียง 8 กิโลเมตร   ค่ายลูกเสือสามารถรองรับผู้อยู่ค่ายพักแรม
   
 
ได้มากถึง 800 - 1,000 คน ต่อค่าย ประกอบไปด้วย 2 ค่ายย่อย ฐานผจญภัย ที่แข็งแรงได้มาตรฐานและ
   
 
มีหอประชุมใหญ่  2  รูปแบบ  พัดลมและแอร์  เรือนนอนขนาดใหญ่  ที่พักครู - อาจารย์ หรือ เเขกผู้ใหญ่
   
 
โรงอาหาร สนามฝึกที่กว้างขวาง  อีกทั้งเส้นทางเดินทางไกลไปยัง  " น้ำตกเจ็ดสาวน้อย "  ที่ปลอดภัย
   
 
และตื่นเต้น กับประสบการณ์ที่แสนประทับใจในการเข้าค่ายลูกเสือ .....
   
 
   
 
บริการประทับใจ ( Service )
   
 
ทางค่ายบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียง , ภาชนะ , ที่พัก , ห้องประชุมแอร์
   
 
และห้องพัดลม   และให้คำปรึกษาการจัดการกิจกรรมต่างๆ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นอีก
   
 
ทั้งบริการจัดอาหารทุกแบบตามที่ท่านต้องการ .......
   
 
ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ค่ายพักแรมของ " ลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาต " ผู้บำเพ็ญประโยชน์ " รับน้องใหม่ "
   
 
" สัมมนาพนักงานบริษัท " จัดเลี้ยงสังสรรค์ "  เราบริการคุณประทับใจอย่างที่คุณไม่เคยพบมาก่อน สิ่งที่
   
 
ยืนยันดั่งกล่าวจากการที่โรงเรียน , บริษัท , ห้างร้านต่างๆ ได้จองค่ายข้ามปีและประทับใจในบริการของ
   
 
ค่ายลูกเสือฉิมกุลแคมป์ของเราตลอดมา .......
   
   
   
   
   
  ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณต้า โทร.098-648-8995